Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς το ΥΠΑΝ για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων κρατικών ενισχύσεων

Τα σημαντικά προβλήματα που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και του Πληροφοριακού Σύστηματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) που παραμένει ημιτελές, επισημαίνονται σε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εστάλη σε συνέχεια της συμμετοχής του Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη, …

Διαβάστε περισσότερα…

Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για θέματα της Κεντρικής Μακεδονίας

Υπόμνημα με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων σχετιζόμενων με τις υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή. Σημειώνεται ότι σύνοψη του υπομνήματος, είχε συμπεριληφθεί και σε εκείνο που είχε παραδοθεί στον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. …

Διαβάστε περισσότερα…