Σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων από ιδιώτες μηχανικούς

Ενεργοποιείται η είσοδος ιδιωτών μηχανικών στην επίβλεψη κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων μελετών πολεοδομικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και άλλων έργων, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, της σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αυτή καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου θεσμού, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις αμοιβές των …

Διαβάστε περισσότερα…