Σε ΦΕΚ η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία ηλεκτροδότησης κτιρίων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης. Στη …

Διαβάστε περισσότερα…

Νέο ΦΕΚ για οικοδομικές άδειες και μελέτες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ (91 Τεύχος Β΄/17.01.2022  η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020. Σκοπός του ΦΕΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, είναι ο καθορισμός …

Διαβάστε περισσότερα…