Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης»

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτειωτικών Έργων (Δ19) Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά του, επί της τελικής διαβούλευσης των παραδοτέων της Α’ και Β’ φάσης της σύμβασης «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης». O Πρόεδρος της ΔΕ του …

Διαβάστε περισσότερα…