“Αρχιτεκτονική για παιδιά” από τη ΜΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο 8ο Δημοτικό σχολείο Νεάπολης

Στο πλαίσιο της δράσης της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών  Θεμάτων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ  ‘’Αρχιτεκτονική για παιδιά’’ πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνθηκε σε παιδιά ηλικίας 9-10 ετών, πραγματοποιήθηκε από 21-23 Νοεμβρίου 2022 στα δύο τμήματα της  Δ΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης. Η δράση υλοποιήθηκε από τα …

Διαβάστε περισσότερα…

Πόρισμα της ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη λίμνη Κορώνεια

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Μ.) στην 9η Τακτική Συνεδρίασή της (8/6/2021), αποφάσισε (Α6/11/21) τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για την «Περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας». Η ΟΕ επιλέχθηκε μετά από σχετική προκήρυξη (Α7/5/21) και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων, σε συνεργασία με τη ΜΕ Περιβάλλοντος. Τα μέλη της ΟΕ …

Διαβάστε περισσότερα…

Νέο μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και αποφάσεις επί σειράς θεμάτων σε Ειδική και στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της “Α” του Τμήματος

Θέματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές, τις ελάχιστες αμοιβές εργαζόμενων μηχανικών, την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και την τεχνική παιδεία, συζητήθηκαν στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022. Εκτός ημερησίας διάταξης, ετέθη θέμα στεγαστικής πολιτικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και υπερψηφίστηκε η …

Διαβάστε περισσότερα…