Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Εργαστήρια επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας του έργου: “ENGINE-HUBS” με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5071317

Μέχρι τις 31/3 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα εργαστήρια επιχειρηματικότητας στον τομέα της «Κυκλικής Οικονομίας» του έργου «ENGINE-HUBs», του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι το ΤΕΕ/ΤΚΜ Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 682.991,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν. …

Διαβάστε περισσότερα…