Μέχρι τις 31 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής στο έργο «ENTEG»

Μέχρι και τις 31/5/2023 έχουν οι ενδιαφερόμενοι τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή για την παρακολούθηση εργαστηρίων που αφορούν στην αναβάθμιση και ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του έργου “ENTEG”. Το έργο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. …

Διαβάστε περισσότερα…

Έως και την Κυριακή 7 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής στο έργο «Εngine – Hubs»

Μέχρι και την Κυριακή 7 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας στον τομέα της «Κυκλικής Οικονομίας» του έργου «ENGINE-HUBs», του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 682.991,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από …

Διαβάστε περισσότερα…