Το 1ο διαδικτυακό φόρουμ Built4People Stakeholder εγκαινιάστηκε από τη σύμπραξη του Built4People

Το 1ο διαδικτυακό φόρουμ Built4People Stakeholder εγκαινιάστηκε από τη σύμπραξη του Built4People (B4P), που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Κατασκευές (ECTP) και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δίκτυο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύμπραξη Built4People έγινε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” φέρνοντας σε επαφή τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία μονοπατιών έρευνας και καινοτομίας με βάση μια ολιστική θεώρηση του δομημένου περιβάλλοντος και απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα και την καλύτερη διαβίωση. Φιλοδοξία του B4P είναι να προάγει τη μετάβαση σε ένα ανθρωποκεντρικό, κλιματικά ουδέτερο, βιώσιμο και έξυπνο δομημένο περιβάλλον, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους της πρωτοβουλίας «Κύμα Ανακαινίσεων» και θα ευθυγραμμίζεται με τους τολμηρούς στόχους του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμβληματικής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εμπνευσμένους ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον τομέα των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος.

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην κοινότητα του Built4People.

Comments are closed