Διαγωνισμός της ΕΥΑΘ για 100.000 “έξυπνα” υδρόμετρα

Στον «αέρα» βρίσκεται από τις 26 Αυγούστου, ο διαγωνισμός της ΕΥΑΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση 100.000 «έξυπνων» υδρομέτρων σε περιοχές του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την αντικατάσταση μέρους του παλιάς τεχνολογίας μετρητικού εξοπλισμού της εταιρείας με υδρόμετρα νέας τεχνολογίας, χωρίς κινούμενα μέρη («έξυπνοι» υδρομετρητές).

Ο καταναλωτής θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση του νερού και τις χρεώσεις στο σπίτι ή τον επαγγελματικό του χώρο, να ειδοποιείται αυτόματα για τυχόν διαρροή και να ενημερώνεται για επικίνδυνη πτώση της θερμοκρασίας του υδρομέτρου. Η επιλογή των υδρομέτρων που θα αντικατασταθούν -χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καταναλωτές- θα γίνει με κριτήρια κυρίως παλαιότητας, ενώ θα συνυπολογιστούν παράγοντες όπως η συνδεσιμότητα, ο υδραυλικός σχεδιασμός των δικτύων διανομής και η διαχείριση του νερού στις ζώνες υδροδότησης.

Το συγκεκριμένο έργο σηματοδοτεί σύμφωνα με την Εταιρία, μια νέα εποχή στις υπηρεσίες νερού στην πόλη, με μετρήσιμα αποτελέσματα για την προστασία του υδάτινου ισοζυγίου της περιοχής αλλά και για την «τσέπη» του καταναλωτή. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός, με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.», προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 100.000 ψηφιακών υδρομέτρων με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 100.000. Το ύψος του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 21,1 εκατ. ευρώ περίπου (χωρίς ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης), μπορεί όμως με τις προαιρέσεις να ανέλθει στο ποσό των 49,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε πέντε χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης του αναθέτοντος φορέα) για δύο επιπλέον έτη. Μόνο το κόστος της αντικατάστασης των υδρομέτρων θα ανέλθει στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο εκσυγχρονισμός των υδρομέτρων και η αντικατάστασή τους με τα «έξυπνα» υδρόμετρα αποτελεί «κλειδί» για τη διαμόρφωση του νέου, «έξυπνου» χάρτη υδροδότησης της Θεσσαλονίκης και θα συνδυαστεί με μια σειρά άλλων επενδύσεων σε έργα διαρρυθμίσεων του δικτύου ύδρευσης του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης μας.

Εκτός των άλλων, θα γίνει επαναπροσδιορισμός των βασικών ζωνών υδροδότησης των δεξαμενών, θα δημιουργηθούν νέες ζώνες για τις καινούριες δεξαμενές που θα κατασκευαστούν και θα εγκατασταθεί εξοπλισμός και συσκευές παρακολούθησης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, κ. Άνθιμος Αμανατίδης, σημείωσε ότι «το Internet of Things, πέρα από τα πρακτικά οφέλη για τον καταναλωτή, μας δίνει τη δυνατότητα για στρατηγικό σχεδιασμό, συλλογή στατιστικών δεδομένων και κυρίως διαφύλαξη του φυσικού πόρου εν μέσω κλιματικής κρίσης».

Comments are closed