Υπεγράφη η σύμβαση του έργου για τις υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιο Όρος

Υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία (Μυτιληναίος ΑΕ) για τα “Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιο Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)”.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής ισχύος 2.636,88 kWp, οι οποίοι χωροθετούνται πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων 17 Ιερών Μονών και 4 εξαρτημάτων 3 εξ αυτών, ώστε να καλύπτεται σημαντικό μέρος της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αλλά και της διατιθέμενης υποδομής. Όλος ο εξοπλισμός (μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός κ.λπ.) που θα εγκατασταθεί θα είναι καινούργιος.

Κύριος του έργου είναι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

Ο προϋπολογισμός της σύμβαση ανέρχεται στα 16,2 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 13,1). Η Mytilineos ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 15,8 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 12,8 εκατ.). Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού η διάρκεια της σύμβαση ανέρχεται σε 18 μήνες (1,5 έτη), χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το πρότζεκτ.

Ο κατά περίπτωση φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από ένα συνεργαζόμενο σύνολο Φ/Β πλαισίων συνδεδεμένα ανά στοιχειοσειρές στον κάθε αντιστροφέα. Τα Φ/Β πλαίσια θα τοποθετηθούν πάνω σε σταθερές βάσεις. Οι στοιχειοσειρές θα δημιουργούν ένα υποσύστημα, των οποίων η έξοδος θα οδηγείται σε έναν εκ των αντιστροφέων DC/AC (εξωτερικού χώρου) του φωτοβολταϊκού σταθμού, μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Θα εγκατασταθούν καλώδια του συστήματος καταγραφής δεδομένων τα οποία θα συνδέουν τους μετατροπείς με τον πίνακα τηλεμετρίας του Φ/Β σταθμού. Για την προστασία των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας και κατάλληλες γειώσεις.

Η εγκατάσταση θα εποπτεύεται από σύστημα σιαχείρισης Φ/Β εγκαταστάσεων με το οποίο θα μπορεί με τηλεμετρική παρακολούθηση (μέσω διαδικτύου) να παρακολουθούνται τα δεδομένα και η παραγωγή του Φ/Β σταθμού.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διασύνδεση της νέας εγκατάστασης με τον υφιστάμενο ΓΠΧΤ της κάθε Ιεράς Μονής.

Τέλος, στα μεγάλα συστήματα, θα εγκατασταθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας (Energy Management System – EMS).

Δείτε συνολικά τι προβλέπεται στο έργο ΕΔΩ

Comments are closed