Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά διευκρινήσεις για τις αρμοδιότητες ΥΔΟΜ κατά την έκδοση διοικητικών Πράξεων

Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες ΥΔΟΜ σε θέματα ελέγχου καταχωρισθέντων στοιχείων ακινήτων κτηματολογικών εγγραφών κατά την έκδοση διοικητικών Πράξεων.

Κατόπιν επεξεργασίας των παρακάτω ζητημάτων από τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής παιδείας του Επιμελητηρίου, στο έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

«Τυγχάνουμε παραλήπτες αιτημάτων μελών μας Μηχανικών, σχετικά με διχογνωμία απόψεων της Διοίκησης σε αιτήματα έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας επί οικοπέδων με διαφορά τετραγωνικών μέτρων μεταξύ αυτών που αναφέρονται στους τίτλους ιδιοκτησίας και αυτών που αναφέρονται στην καταχωρισθείσα κτηματολογική εγγραφή (λόγω υπερεικοσαετούς νομής και κατοχής (έκτακτη χρησικτησία), καθώς η Διοίκηση (Υπηρεσίες Δόμησης) ενίοτε αρνείται να δεχθεί ως αληθείς τις κτηματολογικές εγγραφές, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται (τα παραδείγματα, ωστόσο, αφορούν στάδιο πριν την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών) παρά την έλλειψη οιασδήποτε αμφισβήτησης αυτών, δικαστικώς ή εξωδίκως, από τρίτους ή το Ελληνικό Δημόσιο επί 15 ή και 20 συναπτά έτη (αρνείται ότι και οι προσωρινές κτηματολογικές εγγραφές παράγουν, μαχητό έστω, τεκμήριο αληθείας των καταχωρισθέντων στοιχείων ακινήτων, ως προς το δικαίωμα, την έκταση και το πρόσωπο του δικαιούχου).

Επίσης, συγκεκριμένες Πολεοδομικές Υπηρεσίες αρνούνται να δεχθούν ως ακριβείς, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ακόμη και οριστικές κτηματολογικές εγγραφές, επικαλούμενες ότι αυτές παράγουν αμάχητο τεκμήριο μόνον ως προς το πρόσωπο και το είδος του δικαιώματος που καταχωρίσθηκε και όχι ως προς την έκταση του καταχωρισθέντος ακινήτου, ακόμη και στην περίπτωση που ουδέποτε υπήρξε αμφισβήτηση αυτών των εγγραφών από τρίτους.

Τέλος, διχογνωμία υφίσταται και ως προς την ερμηνεία, πεδίο εφαρμογής και ισχύ των διατάξεων του Ν. 4495/2017 (όπου ορίζεται ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας δεν δικαιούται να προβεί πλέον σε παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας τίτλων ιδιοκτησίας και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς δεν διαθέτει σχετική αρμοδιότητα και καθορίζεται με τις παραπάνω διατάξεις επακριβώς το εύρος και το αντικείμενο ελέγχου ήτοι το πλαίσιο δυνατοτήτων και λειτουργίας της), σε σχέση με τις διατάξεις του ν.δ. της 17-07-1923 (άρθρα 52 και 53) αλλά και αυτές της εγκυκλίου ΕΓΚ-85890/52/99. 

Κατόπιν επεξεργασίας των ανωτέρω ζητημάτων από τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής παιδείας του Τμήματός μας καταλήξαμε στα κάτωθι ερωτήματα επί των οποίων παρακαλούμε για την απάντησή σας:

Α) Εάν η αρμοδία Πολεοδομική Αρχή έχει εκ του Νόμου αρμοδιότητα να προβεί σε αυτοτελή ή παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας του τίτλου ιδιοκτησίας του αιτούντος σχετικά με το πραγματικό (και σήμερα υφιστάμενο) εμβαδόν του άνω οικοπέδου ιδιοκτησίας της ή εάν οφείλει απλώς να ελέγξει την τυπική και ουσιαστική εγκυρότητα των τίτλων και εγγράφων που προσκομίστηκαν.

Β) Εάν η Πολεοδομική Αρχή έχει αρμοδιότητα αμφισβήτησης της υφισταμένης αρχικής εγγραφής Κτηματολογικού Γραφείου και την πραγματική κατάσταση νομής και κατοχής (ήτοι της διαφοράς τ.μ. μεταξύ του αρχικού παραχωρητηρίου ή συμβολαίου και αυτών που αναφέρονται στην κτηματολογική εγγραφή) και να αρνηθεί να εκδώσει/χορηγήσει την αιτουμένη προέγκριση αδείας, δεδομένης μάλιστα της ανυπαρξίας, εκ μέρους τρίτων, οιασδήποτε αμφισβήτησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του αιτούντος επί του οικοπέδου ή των υφισταμένων ορίων και εμβαδού αυτού, αλλά και δεδομένου του μακρότατου χρονικού διαστήματος που μπορεί να μεσολαβεί, το οποίον υπερβαίνει την 20ετία.

Γ) Σε κάθε περίπτωση, μετά την οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών υφίσταται δυνατότητα της Διοίκησης να συνεχίσει να αρνείται την έκδοση/χορήγηση της αιτουμένης προέγκρισης αδείας ή εάν δεσμεύεται να δεχθεί τις άνω εγγραφές (ιδίως αναφορικά με τα όρια και το εμβαδόν του οικοπέδου) ως αληθείς και ακριβείς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία».

Comments are closed