Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Στο πολυνομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που αφορούν σε ακίνητα, οικοδομικές άδειες, οριζόντιες ιδιοκτησίες κλπ.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed