Εκδήλωση από το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Ελλάδα & Διάστημα»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα & Διάστημα-Δορυφορικά Δεδομένα Παρατήρησης Γης» την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρες 18.00-20.00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, (Μεγ. Αλεξάνδρου 49), στην Θεσσαλονίκη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών για την διάδοση και την χρησιμότητα των δορυφορικών δεδομένων σε ένα ευρύτατο φάσμα λειτουργιών που αφορούν άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους, παράλληλα με την επιστήμη, την έρευνα και κάθε μορφής σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρχουν ομιλίες για το θέμα από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), από καθηγητές του Τμήματος ΑΤΜ του ΑΠΘ, του εργαστηρίου του Τμήματος ΗΜΜ, των Τμημάτων Γεωλογίας,  Φυσικής και Δασολογίας του ΑΠΘ και της Διαρκούς ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στο Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος.

Comments are closed