Πρόσκληση του ΣΑΘ για συμμετοχή σε Ο.Ε. για τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας

Μετά από απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων σε σχέση με το νέο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ».

Προηγήθηκε παρουσίαση και εισήγηση από το συνάδελφο Μάνο Τουρπάλη, αρχιτέκτονα μηχανικό και μέλος του ΣΑΘ.  

Για τη συμμετοχή σας στην Ομάδα Εργασίας επικοινωνήστε με τον ΣΑΘ στο info@sath.gr ή με τον υπεύθυνο της Ο.Ε. Μάνο Τουρπάλη στο tourpalis@gmail.com.

Στην ΟΕ θα συμμετέχουν συνάδελφοι από διάφορες ειδικότητες ΑΡΧ, ΠΟΛ ΜΗΧ, ΤΟΠΟ, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας – λόγω διαφορετικής εμπειρίας, προσέγγισης και γνωστικού αντικειμένου – να συνεισφέρει.

Οι συναντήσεις θα γίνονται απογεύματα, μέσω πλατφόρμας μετά από συνεννόηση.

Τα θέματα συζήτησης, παρατηρήσεις, σχόλια, συμπεράσματα κτλ. θα καταγράφονται με μορφή σύντομων μνημονίων στο τέλος κάθε συνάντησης ώστε να τηρείται κάποιο είδος αρχείου με δυνατότητα αναδρομής για τυχόν διευκρινίσεις.

Διαβάστε την εισήγηση ΕΔΩ

Comments are closed