7 Ιουλίου: Ψηφίζουμε – Στηρίζουμε μηχανικούς

Η διαπίστωση είναι εύκολη: ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει σε συνθήκες κρίσης και το εργασιακό αντικείμενο για την πλειονότητα των συναδέλφων, παραμένει περιορισμένο.

Η ανάκαμψη δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Με δεδομένη δε, τη σημασία του κλάδου για την υποστήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής μιας σειράς άλλων κλάδων της οικονομίας, είναι εμφανής η σημασία του στόχου για μια γρήγορη αποκατάσταση της κανονικότητας, σε πραγματικές συνθήκες.

Οι μηχανικοί, είναι οι πλέον ειδικοί γνώστες των τρόπων υγιούς επανεκκίνησης ενός κλάδου που μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο της επιστροφής στην ανάπτυξη για το σύνολο της οικονομικής ζωής.

Είναι επίσης και η κατ` εξοχήν και κατ` επάγγελμα ειδικοί του σχεδιασμού και κυρίως της “υλοποίησης” projects που μπορούν να συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας.

Τα παραπάνω αποτελούν το πλέον σημαντικό κίνητρο, ώστε και στις εκλογές να συμμετέχουμε όλοι, ασκώντας το δημοκρατικό μας δικαίωμα, αλλά και να επιλέξουμε την υποστήριξη συναδέλφων που κατέρχονται ως υποψήφιοι  βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, με διάφορους κομματικούς σχηματισμούς.

Δείτε στα παρακάτω links τους μηχανικούς υποψηφίους βουλευτές, ανά εκλογική περιφέρεια:

Α΄Θεσσαλονίκης

Β΄Θεσσαλονίκης

Ημαθίας

Κιλκίς

Πιερίας

Πέλλας 

Σερρών

Χαλκιδικής

Comments are closed