Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης της ΕΤΕ για φοιτητές, επαγγελματίες και στελέχη. Αιτήσεις έως 30/9

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης  be finnovative ενεργοποιεί η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Crowdpolicy και με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, στο δικτυακό τόπο του προγράμματος http://befinnovative.com μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι η ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα be finnovative απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και, γενικότερα, οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών (fintech) όπως, ενδεικτικά τραπεζικά συστήματα, τραπεζικές συναλλαγές, συναλλαγές πληρωμών, mobile εφαρμογές, αυτοματοποιημένα customer care συστήματα (bots), mobile payments, blockchain, συστήματα e-commerce, ticketing κλπ., με εφαρμογές εκτός από τον τραπεζικό τομέα και σε άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι ασφάλειες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία κοκ.

Κατάθεσε την ιδέα σου ΕΔΩ

Comments are closed