Ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για την «Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.» (άρθρο 12)

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με την με επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίτρζη στις 7.2.2018, διατύπωσε τις απόψεις του για  τα θέματα που σχετίζονται με την «Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.» και απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα. Δυστυχώς,  καμία από τις θέσεις του Επιμελητηρίου  δεν εισακούστηκε.

Κατά την άποψή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι σχετικές ρυθμίσεις με την «Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.» (άρθρο 12) του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό ψηφίστηκε:

  • Δεν εξυπηρετούν επ’ ουδενί (λόγω) τον διακηρυγμένο στόχο τους, ήτοι τη θεσμοθέτηση «βασικών και αναγκαίων κανόνων στην αγορά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών». Αντιθέτως, μέσω της επιβολής ενός αναχρονιστικού, γραφειοκρατικού, αδιαφανούς, ατεκμηρίωτου, αλλά και αντίθετου προς βασικές συνταγματικές αρχές (αλλά και αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου) πλαισίου (υπερ-)ρύθμισης, δημιουργούν συνθήκες χάους και πλήττουν ευθέως τον υγιή ανταγωνισμό, την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και, εν τέλει, την (πολυπόθητη από όλους) ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και ευρύτερα.
  • Επιπροσθέτως, αντί να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, τον τελικό χρήστη ή τους οδηγούς ταξί, επί της ουσίας εναντιώνονται στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών μέσω της αξιολόγησης του επιβάτη για το μεταφορέα, την αύξηση του μεταφορικού έργου στον τομέα αυτό, και, εν τέλει, στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος που καταφανώς έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια η επιτυχημένη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον συγκεκριμένο τομέα (και μάλιστα από ελληνικές επιχειρήσεις!).

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

  • Την πρωτοφανή άγνοια που επιδείχθηκε κατά την διαδικασία συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου από τμήμα του πολιτικού προσωπικού της χώρας ως προς βασικές έννοιες σύγχρονης επιχειρηματικότητας και νέων τεχνολογιών: εκκαθαριστές συναλλαγών, πύλες (υπηρεσίες) ηλεκτρονικών πληρωμών, online συναλλαγές, σύγχυση μεταξύ ‘εκπτώσεων’ και ‘προσφορών’ κ.α.. Πως είναι δυνατόν με τέτοια άγνοια βασικών εννοιών σύγχρονης επιχειρηματικότητας και νέων τεχνολογιών να θεσμοθετηθεί οτιδήποτε επωφελές για τον Έλληνα Πολίτη και δη τον νέο επιχειρηματία για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, και τις νέες τεχνολογίες;
  • Την προσκόλληση στη γραφειοκρατία και τον υπερσυγκεντρωτισμό με την επιδίωξη παράλληλης ανάληψης, από τον εκάστοτε Υπουργό, αρμοδιοτήτων που ασκούνται – επιτυχώς κατά τεκμήριο – από άλλους θεσμοθετημένους φορείς του κράτους όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  • Την έλλειψη γνώσεων των «τεκτονικών» αλλαγών που συντελούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε κρίσιμους τομείς συνδεδεμένους με την επιχειρηματικότητα όπως, για παράδειγμα, η πλήρης άγνοια που υποδεικνύει το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) η εφαρμογή του οποίου ξεκινά σε έναν μήνα (τον Μάιο του 2018, 2 χρόνια μετά την ψήφισή του). Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο κ. Υπουργός για να δώσει την άδεια λειτουργίας ζητά… επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς την ΑΠΔΠΧ!
  • Την πλήρη σύγχυση μεταξύ εταιριών που παρέχουν απλά υπηρεσίες διαμεσολάβησης και απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες οδηγούς ταξί (όπως π.χ. η «BEAT») και εταιριών που απευθύνονται και σε μη επαγγελματίες οδηγούς και άρα προσφέρουν επί της ουσίας μεταφορικό έργο (όπως π.χ. η «UBER») και την, εξ αυτής της σύγχυσης, διαστρέβλωση του σκεπτικού της πρόσφατης σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μια διαστρέβλωση που θα έχει ως συνέπεια τον «αυτοπυροβολισμό» μας ως κοινωνία, με τη νομοθέτηση ενάντια σε πολυβραβευμένες παγκοσμίως ελληνικές καινοτομίες και το παράλληλο «άνοιγμα νομοθετικών παραθύρων» σε καταχρηστικές πρακτικές και συμφέροντα που έχουν καταδικαστεί παγκοσμίως,
  • Τη νομοθέτηση ενάντια σε βασικές αρχές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. η απαγόρευση στα κράτη-μέλη να θέτουν περιορισμούς σε υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στον κύκλο των υπηρεσιών της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ως τέτοιες ορίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 31/2000 οι υπηρεσίες μεσολάβησης), η οποία αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Ε.Ε.. Με την λογική που διέπει το ψηφισθέν νομοσχέδιο, θα πρέπει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών να περιμένει τη «ρύθμιση» και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, όπως π.χ. οι υπηρεσίες online delivery ή αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων, ενάντια στις επιταγές της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»;
  • Την παντελή έλλειψη μελέτης, πόσο μάλλον υιοθέτησης, καλών πρακτικών. Κανένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει μελετηθεί και, ως εκ τούτου, δεν αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου. Προφανώς, κατέχουμε ως χώρα την απόλυτη γνώση που… κανένας άλλος δεν κατέχει.
  • Το διαρκές φλερτ με λογικές και πρακτικές του παρελθόντος (αντί του μέλλοντος). Με εναντίωση στην αξιολόγηση (των οδηγών ταξί εν προκειμένω), εναντίωση στην διαφάνεια (του μεταφορικού έργου εν προκειμένω) και εναντίωση στον επαγγελματισμό και την προσφορά ποιοτικής υπηρεσίας θα καταστεί η κοινωνία μας ανταγωνιστική;
  • Την υιοθέτηση άστοχης επιθετικής ρητορικής και επιχειρηματολογίας ενάντια στον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας των νεοφυών επιχειρήσεων για την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που κυριαρχούν κατά κόρον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εν κατακλείδι, εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη θλίψη μας για το γεγονός ότι, ο αρμόδιος Υπουργός αγνόησε τις θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, το άρθρο 12 αυτού («Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.») αντί να ρυθμίσει το τοπίο στο χώρο των υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών θα απορυθμίσει (για μια ακόμη φορά δυστυχώς) την ελληνική καινοτομία και σύγχρονη επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας με το δικό του τρόπο στο brain drain των Ελλήνων Επιστημόνων.

Comments are closed