Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017

Mε στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώριση του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, θεσμοθέτησε τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, απονέμοντας ανά τριετία, τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου, σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου, σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συλλόγου για συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2017, για έργα που έχουν αποπερατωθεί την τελευταία πενταετία,(δηλαδή θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την περίοδο 2012-2017), υποβλήθηκαν από συναδέλφους και αρχιτεκτονικά γραφεία συνολικά 44 έργα για την Κατηγορία 1, και 11 έργα για την κατηγορία 2.  Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες: Δαμιανό Αμπακούμκιν, Ευαγγελία Βασιλάτου, Περικλή Γαρουφάλη, Ιουλία Δρούγα, Τόνια Κατερίνη, Πέτρο Πετρακόπουλο, Γιώργο Πλατσάκη, Μιχάλη Πουλάκη, εξέτασε/αξιολόγησε τα υποβληθέντα έργα και κατέληξε στην απονομή:

Για  την κατηγορία 1, ενός (1) βραβείου, τεσσάρων (4) επαίνων και μίας (1) τιμητικής διάκρισης σε αρχιτέκτονες ή ομάδες νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Σύγχρονο Αρχιτεκτονικό Έργο. ΒΡΑΒΕΙΟ : GEM architects, Πέτρος Μπαζός, Βίκυ Εμμανουηλίδου, Δέσποινα Γουναροπούλου. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ – ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

 

Για την κατηγορία 2, ενός (1) βραβείου, τεσσάρων (4) επαίνων και μιας (1) τιμητικής διάκρισης σε αρχιτέκτονα ή ομάδα νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – Αρχιτεκτονική Δημόσιου Ανοικτού χώρου – Τοπίου. ΒΡΑΒΕΙΟ : 406 architects, Χρήστος Παπάς, Ελένη Μοσχοβάκου, Φανή Κωνσταντάκη. ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.sadas-pea.gr/apotelesmata-vravion-architektonikis-sadas-pea-2017

Comments are closed