Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για κατασκευή παιχνιδιού για παιδική χαρά


Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού τμήματος της UIA (International Union of Architects), του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ) και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Νέα Σάντα, Κιλκίς), προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θεματολογία: «Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά» με ημερομηνία έναρξης τη 10η Μαΐου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Διπλωματούχοι σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες. β) Φοιτητές σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες. Στις ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές ή διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανολόγοι, μηχανικοί αυτοματισμού, κτλ).

Οι συμμετέχοντες καλούνται το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο email: parco3@otenet.gr.

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία ανά κατηγορία συμμετεχόντων:

(α) Διπλωματούχοι: 1ο 1.500 ευρώ – 2ο 1.000 ευρώ – 3o 500 ευρώ

(β) Φοιτητές: 3 Βραβεία των 300€ έκαστο.

 

Το 1ο Βραβείο της κατηγορίας των διπλωματούχων θα κατασκευαστεί από τον Αγωνοθέτη ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε κλίμακα 1:1 σε συνεργασία με τον νικητή, η μορφή της οποίας θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την προκήρυξη εδώ.

Comments are closed