ECOCITY FORUM 2018: Η Κυκλική Οικονομία μονόδρομος για βιώσιμη ανάπτυξη

Ένα μεγάλο Διεθνές Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία πραγματοποιείται σε λίγες ημέρες στη χώρα μας. Πρόκειται για το Συνέδριο ECOCITYFORUM 2018 με θέμα “Κυκλική Οικονομία στις Εξυπνες πόλεις”, το οποίο οργανώνει το ECOCITY στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2018.

Στο ECOCITY FORUM 2018 συμμετέχουν 18 Πανεπιστήμια και Επιστημονικά Ινστιτούτα, 5   Διεθνή Περιβαλλοντικά Δίκτυα, 5   Επαγγελματικές Ενώσεις και περισσότεροι από 70 αναγνωρισμένοι ομιλητές. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 16 παράλληλες συνεδρίες, 4   Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης και 8  Εργαστήρια. Παράλληλα, στα πλαίσια της διεξαγωγής του Συνεδρίου, θα ανακοινωθούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και θα πραγματοποιηθεί έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την αστική αειφορία και την Kυκλική Oικονομία.

Επιπλέον, μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου θα προετοιμαστεί το ECOCITY Circular Economy Guidebook, ένα εγχειρίδιο παρακολούθησης της εφαρμογής των στρατηγικών της Κυκλικής Οικονομίας

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτοµο. Παράλληλα, κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει, κατά µέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, από τα οποία περισσότερα από τα µισά καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Όπως τονίζεται σχετικά “για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας με πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο τρόπο. Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στο οποίο βασιστήκαμε κατά το παρελθόν δεν είναι πλέον κατάλληλο για τις σημερινές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον”.

Η γραμμική οικονομία την οποία γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, και η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην ανάλωση φυσικών εξόρυξη πόρων, θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Γιατί πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι. Δεν έχουμε την “πολυτέλεια” να βασιζόμαστε σε ένα μοντέλο “λήψης-κατασκευής-απόρριψης”, σπαταλώντας πολύτιμους για την ίδια μας την επιβίωση πόρους και υπονομεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών. Στο πλαίσιο αυτό, η εξεύρεση ενός περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμου τρόπου χρήσης των φυσικών πόρων αποτελεί μονόδρομο.

Η µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάµενων υλικών και προϊόντων. Ό,τιπροηγουµένως θεωρούνταν «απόβλητο», µπορεί οφείλουμε  να µετατραπεί σε πρώτη ύλη. Ο σχεδιασµός για την κυκλικότητα είναι το σηµείο έναρξης της ανάπτυξης κάθε νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην κυκλική οικονοµία. Αυτοκίνητα, υπολογιστές, οικιακές συσκευές, συσκευασίες και πολλά άλλα προϊόντα µπορούν να σχεδιαστούν µε γνώµονα την ανθεκτικότητα, την επαναχρησιµοποίηση, την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. Μέτρα όπως ο βελτιωµένος οικολογικός σχεδιασµός και η πρόληψη και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων µπορούν να επιφέρουν καθαρή εξοικονόµηση έως και 604 δις € για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχεί στο το 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, µειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 2-4 %5. Συνολικά, η υλοποίηση πρόσθετων µέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30 % έως το 2030 µπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά σχεδόν 1 %, δηµιουργώντας ταυτόχρονα πάνω από 2 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου ECOCITYFORUM 2018 και η φόρμα συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.ecocityforum.eu

Comments are closed