Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: 

i. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των περιοχών παρέμβασης. Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει:

  • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
  • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

ii. Να είναι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ

iii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης, και,

v. Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται. Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αποκλεισμού.

Σημαντικά σημεία, σε προσοχή των υποψηφίου ωφελούμενων:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του Προγράμματος.

  • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
  • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ,  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Η ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΩΝ ΤΕΙ
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα).

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

TOP