Προγραμματισμός Δράσεων της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 2017-2019

Ο προτεινόμενος Προγραμματισμός Δράσεων της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων οργανώθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη δυνατότητα παρέμβασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας και ταυτόχρονα, να συμβάλει στην ανάδειξη των θεμάτων με τα οποία διαχρονικά ασχολείται η Επιτροπή.

Στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για το ρόλο της αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και με σκοπό την ενίσχυση και την προβολή της παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την επεξεργασία ειδικότερων ζητημάτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν συγχρόνως τους στόχους για την τρέχουσα θητεία της κατά προτεραιότητα:

Α) Η ανάδειξη του ρόλου του αρχιτέκτονα, η αναζήτηση διεξόδων στην σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση και η επίλυση θεμάτων που αφορούν στις πόλεις μας σήμερα.

Β) Η παρέμβαση σε θέματα παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου.

Γ)  Η προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ιδιαίτερη προβολή νέων βραβευμένων αρχιτεκτόνων.

Ε)  Η ανάδειξη επίκαιρων αρχιτεκτονικών θεμάτων.

ΣΤ) Η διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων σε τομείς σύγχρονης θεματολογίας.

Ζ) Η συνεργασία με φορείς για την προαγωγή και ανάδειξη θεμάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

Η) Η ανάδειξη του έργου της Μόνιμης Επιτροπή και του ΤΕΕ/ΤΚΜ στα κοινωνικά δίκτυα.

Το σύνολο των δράσεων διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο και συνεχές πρόγραμμα, που αποτελεί και το συνολικό αντικείμενο που αρχικά προτίθεται να ασχοληθεί η Μ. Ε. Α .Θ. στο διάστημα 2017 -2019. 


1. «Δημόσιος χώρος… αναζητείται» – 2ο συνέδριο 

Ο δημόσιος χώρος μιας πόλης αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό της στοιχείο, την κατεξοχήν εικόνα της στα μάτια πολιτών και επισκεπτών, είναι ο τόπος που προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά, ανάλογα με τα προσωπικά του βιώματα και την αντίληψη που διαθέτει για την πόλη και τη ζωή του μέσα σε αυτή. Η πόλη ως ζωντανός οργανισμός  οφείλει να αναζητήσει και κατακτήσει νέες ισορροπίες ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο με στόχο την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου. Οι δημόσιοι χώροι, όπως πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, αλλά και οι εν δυνάμει δημόσιοι χώροι όπως ακάλυπτοι, ανοιχτοί χώροι των σχολείων, πανεπιστημίων, εκκλησιών και άλλων δημόσιων κτιρίων αλλά και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ένα σημαντικό απόθεμα δημόσιων χώρων που οφείλουμε να διερευνήσουμε και αξιοποιήσουμε.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με δεδομένο το ενδιαφέρον και τις δράσεις που το Τμήμα έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια σχετικά με το θέμα και μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου , προτείνεται η διοργάνωση του 2ου  Συνεδρίου  για το Δημόσιο Χώρο σε δύο χρόνια.

Η Οργανωτική Επιτροπή (8-9  μέλη) του Συνεδρίου θα επιδιώξει ευρεία συμμετοχή και συνεργασία Φορέων και Αρχιτεκτονικών Σχολών προκειμένου να υπάρξει συστράτευση με κοινό στόχο την «επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου».  Θα αναζητήσει, επίσης,  χορηγούς και Δημόσιους Οργανισμούς, που θα ενισχύσουν οικονομικά το σύνολο των δράσεων. Ζητούμενο επίσης θα είναι και η συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή η προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Με την ευκαιρία της διενέργειας του Συνεδρίου θα προταθούν επίσης διάφορες δράσεις που μπορούν να εξειδικευθούν στην πορεία.  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Συνεδρίου και παράλληλα με το Συνέδριο, θα προταθούν δράσεις όπως εκθέσεις, εργαστήρια και ότι άλλο προταθεί και θεωρηθεί αξιόλογο. Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των επιμέρους θεματικών πεδίων του Συνεδρίου θα συγκροτηθούν σχετικές Ομάδες Εργασίας.

Βασικό θέμα τόσο στο Συνέδριο, όσο και στα σχετικά Εργαστήρια που θα το συνοδεύουν, προτείνεται να είναι το Θαλάσσιο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η διενέργεια του συνεδρίου τον Μάρτιο του 2019, ενώ οι παράλληλες εκδηλώσεις μπορούν είτε να προηγηθούν, είτε να πλαισιώσουν το Συνέδριο.


2. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού: Επιπτώσεις στις πόλεις, στο οικιστικό απόθεμα & την αγορά ακινήτων.

Τα τελευταία χρόνια, διεθνώς, έχει αναδυθεί και εξελίσσεται ραγδαία, η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy), στο πλαίσιο της οποίας, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να συναλλάσσονται μεταξύ τους, κυρίως με τη χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να καλύψουν διάφορες ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η οικονομία του διαμοιρασμού αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο εναλλακτικό μοντέλο οικονομίας του οποίου θεμελιώδης αρχή είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη εμφανίζει το μοντέλο αυτό στον τουρισμό όπου ιδιοκτήτες κατοικιών θέτουν τα ακίνητά τους στη διάθεση επισκεπτών – τουριστών για βραχυχρόνια μίσθωση. Ο εντατικός ρυθμός αύξησης της εκμίσθωσης μεμονωμένων διαμερισμάτων  μέσω της γνωστότερης πλατφόρμας διαμοιρασμού, της Airbnb, έχει δημιουργήσει, τα τελευταία χρόνια, χιονοστιβάδα εξελίξεων στη διασπορά των τουριστών στα κέντρα μεγάλων τουριστικών πόλεων (Βαρκελώνη, Παρίσι, Βενετία κ.ά). Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει σημαντικά τα κέντρα των πόλεων δημιουργώντας μια σειρά νέα δεδομένα που συζητιούνται διεθνώς τόσο σε επίπεδο τοπικών διοικήσεων όσο και σε επίπεδο επιστημονικό και τεχνικό.

Το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερισμάτων έχει ήδη πάρει διαστάσεις και στις ελληνικές μεγάλες πόλεις αλλάζοντας, με γρήγορους ρυθμούς, ολόκληρες συνοικίες (κυρίως της Αθήνας). Από τη άλλη πλευρά, αποτελεί μια ανάσα εισροής εισοδήματος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κίνητρο ανακαινίσεων και ανανέωσης του οικιστικού αποθέματος που υφίσταται τις πιεστικές  επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και βρίσκεται, σε πολλές περιοχές, σε ακραία παρακμή, αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου κλπ.

Προτείνεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα μελετήσει το φαινόμενο, θα συλλέξει δεδομένα για την εξέλιξή του στην πόλης της Θεσσαλονίκης και θα το αξιολογήσει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Προτείνεται η ΟΕ να είναι διεπιστημονική περιλαμβάνοντας αρχιτέκτονες μηχανικούς από την ΜΕ, δικηγόρους και φοροτεχνικούς καθώς και επιστήμονες του της αστικής γεωγραφίας.


3. Αρχιτεκτονική και παιδιά

Διοργάνωση μας σειράς δράσεων που θα φέρει σε επαφή τα παιδιά με την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την παρέμβαση στο χώρο. Επισκέψεις αρχιτεκτόνων σε επιλεγμένα δημοτικά και γυμνάσια στα οποία θα γίνουν διαλέξεις- συζητήσεις με σκοπό την εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής.

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων στα οποία θα συμμετέχουν αρχιτέκτονες και θα ζητηθεί από τα παιδιά να ασχοληθούν με συγκεκριμένο θέμα, όπως π.χ. να παρουσιάσουν μέσα από ζωγραφιές, σχέδια και κατασκευές, τις επιθυμίες και δημιουργίες τους για έναν ανοιχτό χώρο όπως η σχολική τους αυλή, το πάρκο της γειτονιάς κλπ. Τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους,  μπορούν να ασχοληθούν με συγκεκριμένο project, το οποίο θα επεξεργαστούν μέσω σχεδίων και απλών μακετών ή/ και με χρήση απλών σχεδιαστικών εργαλείων CAD ( π.χ. 123D). Το project μπορεί να αφορά στη δημιουργία μίας κατασκευής- περιπτέρου σε έναν ανοιχτό χώρο της γειτονιάς, μίας κατασκευής για υπαίθρια διδασκαλία στο χώρο της σχολικής αυλής κ.α.

Διοργάνωση διήμερου εργαστηρίου (στους χώρους του ΤΕΕ), στο οποίο θα συμμετέχουν παιδιά και γονείς, στα πλαίσια του οποίου θα συζητηθούν θέματα και θα παρατεθούν προβληματισμοί για το περιβάλλον της πόλης. Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν αρχιτέκτονες οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση στην εκπόνηση συγκεκριμένου project από τα παιδιά.


4. Διαλέξεις Αρχιτεκτόνων

Προτεραιότητα στους νέους αρχιτέκτονες και στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Μία διάλεξη κάθε μήνα πχ  1η Τετάρτη

Διαρκής Οργανωτική Επιτροπή – 2 μέλη


5. Συνδιοργάνωση και μεταφορά Εκθέσεων

Διαρκής Οργανωτική Επιτροπή 2-3 μέλη


6. Συνέργιες με Φορείς της πόλης

Συνεργασία με φορείς τη πόλης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τα Επιμελητήρια,  το ΑΠΘ, ΠΕΕΒΕ, Συλλόγους και Σωματεία (π.χ. «Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας», «Φίλοι Μνημείων») κλπ.

Διαρκής Οργανωτική Επιτροπή 2-3 μέλη


7. Σταθμοί του ΜΕΤΡΟ

Συνεργασία με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και τον Ανάδοχο του έργου για:

  • την ορθολογικότερη κατάληψη του Δημόσιου χώρου από τα εργοτάξια του Μετρό και την αισθητική τους αναβάθμιση.
  • την υποστήριξη για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τη διαμόρφωση των στάσεων του Μετρό.


8. Διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων σε τομείς σύγχρονης θεματολογίας


9. Προβολή της Επιτροπής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 

Διαβάστε επίσης τους προγραμματισμούς των υπόλοιπων Μόνιμων Επιτροπών, που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής:

Comments are closed