Προγραμματισμός των ΜΕ Χωροταξίας, Επαγγελματικών Θεμάτων, Ενέργειας και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

Υποβλήθηκε ο προγραμματισμός ακόμη τεσσάρων  Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την τρέχουσα θητεία.

Η Μ.Ε. Χωροταξίας και Ανάπτυξης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομία της χώρα μας πιθανώς να επηρεαστεί περισσότερο από άλλες στην Ευρώπη και υπογραμμίζει ότι: “Παρουσιάζεται λοιπόν μια ευκαιρία μπροστά μας.  Στον τομέα του Σχεδιασμού, μετά από 10 χρόνια συνεχούς αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει νέες αλλαγές προσπαθώντας να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης, με νέες ρυθμίσεις ή εξειδικεύσεις στο σύνολο της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το ΤΕΕ θα πρέπει να εξαντλήσει τον συμβουλευτικό και συντονιστικό του ρόλο σε τεχνικά θέματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, σε συνεννόηση με τους φορείς της περιφέρειας, να διατυπώνει απόψεις και προτάσεις, σε θέματα που άπτονται αναπτυξιακών – ρυθμιστικών θεμάτων τόσο της υπαίθρου και των πόλεων της ΠΚΜ, όσο και της πρωτεύουσάς της, Θεσσαλονίκης”.

Η επιτροπή έχει σκοπό να προβάλει την ανάγκη που έχει η πόλη, για την δημιουργία ενός τοπικού θεσμικού οργάνου, που θα συντονίζει και θα οργανώνει τον Σχεδιασμό σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. “Ο ρόλος του ΤΕΕΚΜ, δια της ΜΕ, οφείλει να είναι ουσιώδης με προτάσεις στην τοπική διοίκηση, στα πλαίσια της συνεργασίας των Δήμων και των άλλων φορέων σε ένα κοινό όραμα για την πόλη, προς ανάδειξη του μητροπολιτικού χαρακτήρα της”. Έτσι, η μόνιμη επιτροπή θα επιχειρήσει να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης των πολιτών γύρω από τα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα, τεχνικούς όρους , αλλά και επιπτώσεις πολιτικών πάνω σε αυτά.

Ο προγραμματισμός της επιτροπής θα εξειδικευτεί από τις παρακάτω ολιγομελείς ομάδες:

-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

-ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας στοχεύει στην καταγραφή, ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης.

Ο προγραμματισμός δράσης βασίζεται στους παρακάτω τομείς:

1. Προωθούμενες αλλαγές στις αμοιβές, τη φορολογία και το ασφαλιστικό.
2. Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της
κρίσης στους μηχανικούς.
3. Θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
4. Τεχνική παιδεία και επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Επαγγελματική κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των Μηχανικών.
6. Διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και
αγορές.
7. Διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφησης των νέων
μηχανικών σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
8. Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης για τους νέους μηχανικούς που
αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
9. Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περιβάλλον των
νέων δομών Αυτοδιοίκησης.

Για την ομαλότερη και συστηματικότερη διαχείριση των ζητημάτων που καλείται να επεξεργαστεί η παρούσα επιτροπή, το αντικείμενο της κατατάσσεται σε 3 μεγάλες ενότητες, οι οποίες αφορούν τόσο Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Συγκεκριμένα:
Α. Ζητήματα επαγγελματικής ύλης , άσκησης επαγγέλματος , καθημερινότητα
και Νομικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος.
Β. Ανάπτυξη , εξωστρέφεια , καινοτομία.
Γ. Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος.

Η Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων προτείνει, μεταξύ άλλων:

Τη συνέχιση της δράσης που είχε πραγματοποιηθεί από ομάδα εργασίας της Μ.Ε. κατά το έτος 2018, η οποία έφερε σε επαφή παιδιά δημοτικού σχολείου με την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την παρέμβαση στο χώρο.

Ενέργειες σχετικά με την τροποποίηση/ βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Σειρά δράσεων για την αρχιτεκτονική και το δημόσιο χώρο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Μ.Ε. και της επικοινωνίας και συνεργασίας της με τους φορείς της πόλης και τους πολίτες.

Οργάνωση περιπάτων στην πόλη ακολουθώντας λιγότερο γνωστές διαδρομές

Εξυγίανση του campus του ΑΠΘ

Καταγραφή εγκαταλελειμμένων κτιρίων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και προτάσεις αξιοποίησής τους

City Branding – Προώθηση της Πόλης

Δημιουργία ομάδων εργασίας διεπιστημονικού χαρακτήρα, αλλά και συνεργασία με άλλες Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

H Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας (ΜΕΕ) λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε εισέλθει στην μετά Covid-19 εποχή, θα προσαρμοστεί και θα ενσωματώσει νέα εργαλεία ώστε να φέρει σε πέρας την αποστολή της.  Έτσι, πολλές συνεδριάσεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε πέρα από την διασφάλιση της δημόσιας υγείας θα αμβλυνθεί και η αδυναμία κάλυψης εξόδων μετακίνησης από τους όμορους Νομούς της Θεσσαλονίκης όπου εδρεύει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα σε συναδέλφους όλων των Νομών να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες της ΜΕΕ προσφέροντας τις γνώσεις τους από το γραφείο ή το σπίτι.

Τα εργαλεία – πλαίσιο μέσα στα οποία θα κινηθεί η ΜΕΕ είναι:

– Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ως το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα στην δεκαετία 2020 – 2030
– Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
– Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Επιπλέον, θα γίνει η σύσταση των ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν την περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων ανά τομέα δράσης. Η προσπάθεια της ΜΕΕ είναι να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί τις γνώσεις που διαθέτει κάθε συνάδελφος.

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Ενέργειας ΕΔΩ

Comments are closed