Στις 11/10 λήγει η β’ περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Στις 11 Οκτωβρίου λήγει η δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 • Στόχος Δράσης
  Ο Β’ κύκλος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.  στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Δικαιούχοι της δράσης είναι:
  Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

 • Ποσοστό επιχορήγησης : 100%

 • Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους
  Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
  – 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
  – 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
  – 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

 • Ήδη στον Α’ κύκλο της Δράσης εντάχθηκαν ως Δυνητικοί Δικαιούχοι  σε αμιγώς δραστηριότητες Μηχανικών 155 συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονίας ενώ στον Α’ περίοδο υποβολής στο Β’ κύκλο της Δράσης υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης 112 μηχανικοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό πατήστε εδώ


ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 18:00
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-
Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας διοργανώνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου…) εκδήλωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά και σε μηχανικούς «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ ΚΥΚΛΟΣ».

Η εκδήλωση θα γίνει με την υποστήριξη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος στην Κεντρική Μακεδονία).

Ομιλητές θα είναι στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Comments are closed