Σύνοδος πρυτάνεων στη Θεσσαλονίκη


Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η 87η Τακτική Σύνοδος των Πρυτάνεων με θέματα τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, προβλήματα στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών, τις επιτροπές ερευνών και άλλα. Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιούνται, επίσης, οι Σύνοδοι των Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Έρευνας, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Η ατζέντα των εργασιών πιο αναλυτικά περιλαμβάνει θέματα φοιτητικής μέριμνας, Φοιτητικών Εστιών (που σε πολλές περιπτώσεις υπολειτουργούν ή αντιμετωπίζουν άλλα λειτουργικά προβλήματα), την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών, την υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ (που αποτελεί μόνιμο ζήτημα των τελευταίων ετών), τη λειτουργία των ΕΛΚΕ (επιτροπές ερευνών) και τις ενδεχόμενες συμπράξεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, για τις οποίες έχει γίνει αρκετός «θόρυβος» το τελευταίο διάστημα.

Comments are closed