Υποβολή αιτήσεων και σε έντυπη μορφή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Με νέα Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018  και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε έντυπη μορφή μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ΥΑ “οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 5 και αφορούν άδειες κατηγορίας 1 και 2, καθώς και οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα …

Διαβάστε περισσότερα…