Συμπεράσματα της ΕΥΑΘ για την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού

Ευχαριστήρια επιστολή στο ΤΕΕ/ΤΚΜ,  απέστειλε η διοίκηση της ΕΥΑΘ, για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, επί των αιτίων που προκάλεσαν τη βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού στις 27-3-2018, την ορθότητα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε και του χρόνου που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και τη διαχείριση των υπαρχουσών ποσοτήτων …

Διαβάστε περισσότερα…