Διάβασε αυτά τα 5 + 5 βιβλία, αν το παλεύεις να γίνεις leader

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να αναπτυχθείς τόσο ώς άτομο, όσο και ώς ηγέτης είναι το διάβασμα. Το πολύ διάβασμα. Σύμφωνα με το Εntrepeneur τουλάχιστον, που υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα αποδειχτεί πως ένα κοινό χαρακτηριστικό των πιο επιτυχημένων ανθρώπων είναι ότι πρόκειται για … μεγάλους βιβλιοφάγους. Το διάβασμα δεν εξασφαλίζει …

Διαβάστε περισσότερα…