Προβληματική η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΕΚΠΑΑ

Η χρόνια έλλειψη ικανοποιητικών υποδομών διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, τα ποσοστά ανακύκλωσης τόσο των αστικών, όσο και άλλων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, που παραμένουν σταθερά χαμηλά, αλλά και το έλλειμμα γενικότερης κουλτούρας για το θέμα σε θεσμούς και κοινωνία των πολιτών, κρατούν τον τομέα των απορριμμάτων σταθερά στην κορυφή …

Διαβάστε περισσότερα…