Σε ΦΕΚ η απόφαση για τα έργα που χρειάζονται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στη διαδικασία έγκρισης και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Μεταξύ άλλων, …

Διαβάστε περισσότερα…