Πρόσκληση για εγγραφή εισηγητών της Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας

Το TEE/TKM, στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας και με σκοπό την ενημέρωση των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη δραστηριότητα των Μηχανικών τον Μάιο του 2019, προσκαλεί ενδιαφερόμενους εισηγητές να εγγραφούν στον κατάλογο εισηγητών που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει …

Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τους συναδέλφους μηχανικούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου ως εισηγητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τονίζεται πως οι εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία (το μέγιστο τρεις μήνες) …

Διαβάστε περισσότερα…