Μνημόνιο συνεργασίας ΕΚΕΤΑ – Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεγράφη σε ειδική τελετή παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού κ. Στέργιου Πιτσιόρλα. O κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι στον τομέα της γεφύρωσης της απόστασης μεταξύ της γνώσης και της πραγματικής παραγωγής υπάρχουν ενθαρρυντικά δείγματα τα …

Διαβάστε περισσότερα…

Εργαστήρια προετοιμασίας υποψηφίων για την ημέρα καριέρας ερευνητών, «Horizon 2020 ERA-Mobilcar»

Στο πιλοτικό πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar μετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE). Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της …

Διαβάστε περισσότερα…

Υποτροφία (και) για χημικό μηχανικό στο Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Υποτροφία την οποία μπορεί να διεκδικήσει και χημικός μηχανικός, προκήρυξε το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR–ESO.7000001». Πρόκειται για μεταπτυχιακή υποτροφία  για έναν/μία  υποψήφιο/α διδάκτορα, διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, …

Διαβάστε περισσότερα…

Μία υποτροφία για χημικό μηχανικό στο ΕΚΕΤΑ. Αιτήσεις έως 4/3

Μία θέση υποτροφίας για επιμόρφωση και εξειδίκευση χημικού μηχανικού, διάρκειας δέκα μηνών, προκηρύσσει το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “Characterization and Evaluation Measurements on Ferrite Powder Samples”. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση …

Διαβάστε περισσότερα…