Προς σύσταση τα περιφερειακά και τοπικά παρατηρητήρια ελέγχου δόμησης

Η κατάρτιση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία των νέων δομών, των Περιφερειακών και των Τοπικών Παρατηρητηρίων Ελέγχου Δόμησης, κατά τις προβλέψεις του περσινού νόμου «έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», ήταν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας τριών συναρμοδίων υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, Εσωτερικών Αλ. …

Διαβάστε περισσότερα…

Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Άνοιξε την περασμένη Δευτέρα, με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης για την εγγραφή μηχανικών με τα αντίστοιχα δικαιώματα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι έλεγχοι στα θέματα δόμησης και να αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών για την καταπολέμηση της …

Διαβάστε περισσότερα…

Σε ΦΕΚ το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση καταρτίζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4030/2011.  Το νέο μητρώο θα εφαρμόζεται από 15 Οκτωβρίου 2018, οπότε θα λειτουργήσει και η σχετική …

Διαβάστε περισσότερα…