Πρώτο Βραβείο: Ελένη Βασιλική Αλέξη, Άννα Βατάλη, Ελευθέριος Οικονόμου, Άγγελος Σιαμαρής.

Βασικός στόχος της πρότασής μας ήταν να βρεθεί ο συνδετικός παράγοντας που θα διατηρήσει  την σημαντική ιστορική μνήμη του χώρου αλλά ταυτόχρονα θα προσδώσει στο συγκρότημα την πνοή που αντικατοπτρίζει η νέα χρήση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μας στηρίχθηκε στα βασικά μορφολογικά στοιχεία των στάβλων, την αξονικότητα, την επαναληπτικότητα και την …

Διαβάστε περισσότερα…