Σεμινάριο για την “εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου”

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα ««Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου-Υποβολή πρότασης – Θέματα διαχείρισης και ενίσχυσης των Μηχανικών από το ΕΣΠΑ 2014-2020»»,  οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να εκπαιδευτούν στα κάτωθι πεδία: Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Διαδικασίες διαχείρισης και χρηματοδότησης ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων …

Διαβάστε περισσότερα…