Στο 1,5 τρισ. ευρώ το κόστος ανάπτυξης των απαιτούμενων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη μέχρι το 2030

Στο ποσόν-”μαμούθ” του 1,5 τρισ. ευρώ υπολογίζεται ότι ανέρχεται το κόστος ανάπτυξης των   απαιτούμενων -βάσει ζήτησης- υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη για την περίοδο 2010-2030, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Παράλληλα, το κέντρο βάρους των κοινοτικών επιδιώξεων φαίνεται πως μετατοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση …

Διαβάστε περισσότερα…

Πώς τα πάει η Ελλάδα στις μεταφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ;

Τη δεύτερη έκδοση του «Πίνακα Αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές», στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 29 κατηγορίες μεταφορών, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου. Στόχος του πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος δίνει έμφαση στους τομείς που απαιτούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις και χάραξη πολιτικής, …

Διαβάστε περισσότερα…