Η νέα ΤΟΤΕΕ για το σχεδιασμό και τον έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού

Δημοσιευμένη, με ελεύθερη πρόσβαση για ανάγνωση είναι ήδη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, η νέα για πρώτη Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) με τίτλο «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού». Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Λόγω της έμφασης που δίνει η χώρα αλλά και το ΤΕΕ και οι μηχανικοί στην …

Διαβάστε περισσότερα…