Ημερίδα για τη σύνταξη προτάσεων και τη χρηματοδότηση έργων του ΠΔΕ

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ οργανώνει ημερίδα με θέμα «Κατάρτιση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων, σύνταξη προτάσεων – Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων – Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την …

Διαβάστε περισσότερα…