Ηλεκτρονική έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ

Από τις 17 Ιουλίου βρίσκεται σε εφαρμογή η πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Μόλις έξι μήνες μετά τη σύστασή του, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει στα μέλη του αυξημένη ασφάλεια, διαφάνεια και εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας καθοριστικά τις πιστοδοτικές υπηρεσίες του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, το …

Διαβάστε περισσότερα…