Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έμπρακτα κοντά στους μηχανικούς και στην κοινωνία.

H διαχρονική προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ και των στελεχών του να ενημερώνουν έγκυρα και έγκαιρα τους μηχανικούς και το ευρύ κοινό για θέματα αρμοδιότητάς του, αποτυπώνεται στις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα και στην αξιοποίησή τους από τους συναδέλφους. Το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων (ΤΕΘ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε καθημερινή βάση εξυπηρετεί …

Διαβάστε περισσότερα…