Η φτώχεια επιδεινώνει τις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά με ευθύνη των σχολείων

Διαφορετικές επιδόσεις στα μαθηματικά φαίνεται ότι έχουν οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και η ευθύνη γι’ αυτό το φαινόμενο αποδίδεται εν μέρει και στα σχολεία και τον τρόπο διδασκαλίας. Αυτό προκύπτει από έρευνα με τίτλο “The …

Διαβάστε περισσότερα…