Η χαρτογραφία των Κρίσεων…

Η χαρτογραφία ως μέσο αντιμετώπισης των κρίσεων -κοινωνικών, περιβαλλοντικών, γεωπολιτικών και οικονομικών – εξετάστηκε στο επιτυχημένο 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με το ΤΕΕ/ΤΚΜ μεταξύ των υποστηρικτών του. Με τις πρόσφατες τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα …

Διαβάστε περισσότερα…