Το μέλλον είναι εδώ και είναι (προφανώς) ψηφιακό

Καίριες αποφάσεις για το  ψηφιακό της μέλλον έλαβε η ΕΕ κατά τη Ψηφιακή Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν της Εσθονίας. Όπως συμφώνησαν οι ηγέτες των 28 κρατών-μελών, η ψηφιακή αγορά της ΕΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2018, με τα όποια πρόσθετα θεσμικά μέτρα …

Διαβάστε περισσότερα…