Διδακτορικό στις διεργασίες CO2 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Αιτήσεις έως 30/6

Την ευκαιρία να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα στην ερευνητική περιοχή της ανάπτυξης διεργασιών για την αξιοποίηση και μετατροπή του CO2 θα έχουν όσοι ανταποκριθούν στη σχετική πρόσκληση της Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στη σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της …

Διαβάστε περισσότερα…