N.4412/16: Με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά…

του Δημήτρη Μήτρου* Ο νόμος 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , είναι μια ακόμη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, με διαφάνεια και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Σε γενικές γραμμές κινείται προς …

Διαβάστε περισσότερα…