Πώς πρέπει να σχεδιαστούν οι σχολές μηχανικής του μέλλοντος; Στο Stanford σχεδιάζουν για 20 χρόνια μπροστά

Την ώρα που τα ελληνικά πανεπιστήμια παλεύουν με τον δαίμονα της οικονομικής απίσχνανσης και της απομείωσης του διδακτικού προσωπικού, εκείνα του εξωτερικού σχεδιάζουν τις ιδανικές σχολές μηχανικής του μέλλοντος. Όταν η Persis Drell ανέλαβε κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής του Stanford, διαπίστωσε άμεσα ότι αυτή βρισκόταν σε άψογη φόρμα. Αντιλαμβανόμενη ωστόσο …

Διαβάστε περισσότερα…