Εγκρίθηκε το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ για την ευρυζωνικότητα

Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) το έργο «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – ULTRAFAST BROADBAND μέσω ΣΔΙΤ». Το έργο σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ Οικονομίας και Ανάπτυξης θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ. …

Διαβάστε περισσότερα…