Ηλεκτρονική έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ

Εικόνα από την ιστοσελίδα του Ταμείου, www.tmede.gr

Από τις 17 Ιουλίου βρίσκεται σε εφαρμογή η πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Μόλις έξι μήνες μετά τη σύστασή του, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει στα μέλη του αυξημένη ασφάλεια, διαφάνεια και εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας καθοριστικά τις πιστοδοτικές υπηρεσίες του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του.
Συγκεκριμένα, το ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε την παροχή καινοτόμου υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών προς τα μέλη του, η οποία αφορά στην ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία αιτημάτων έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Με τη νέα υπηρεσία, αφενός δεν υφίσταται ανάγκη φυσικής παρουσίας του Μηχανικού σε Κατάστημα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αφετέρου, η έκδοσή της πραγματοποιείται σε προσωποποιημένο περιβάλλον, με απλοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Η υπηρεσία είναι αδιαλείπτως διαθέσιμη στους χρήστες, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Σημειώνεται ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί παράλληλα και το παλαιό σύστημα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρις ότου τα μέλη του Ταμείου εξοικειωθούν με το Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης.

Δείτε την ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ ΕΔΩ

Comments are closed