Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου

Πηγή φωτογραφίας: Μ. Νικηφορίδης

Επισημάνσεις και προτάσεις για τον Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου απέστειλε η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο. Υπενθυμίζεται ότι ο Αν. Υπουργός είχε καλέσει εκτάκτως τους φορείς της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας το Σάββατο, 18.11 για να τους παρουσιάσει τον σχεδιασμό του Υπουργείου για τον Θερμαϊκό, όπως περιλαμβάνεται στο Σ/Ν: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», με προθεσμία διαβούλευσης μέχρι την … Τετάρτη, 22.11.
Στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2006 είχε παρουσιάσει πλήρη πρόταση για ανεξάρτητο Φορέα Διαχείρισης και έκτοτε επανέρχεται διαρκώς στην ανάγκη ίδρυσής του.
Οι επισημάνσεις της ΔΕ, που βασίζονται κυρίως σε εκείνη την προσέγγιση, αφορούν τον απεγκλωβισμό από την Κεντρική Εξουσία, την διοίκηση του Φορέα, την οικονομική βιωσιμότητα, την επιστημονική και νομική υποστήριξή του αλλά και την διαδικασία συγκρότησης. Tο πλήρες κείμενο του εγγράφου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, το θέμα της ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού, όπως τα περισσότερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Θεσσαλονίκη, έχει κλείσει προ πολλού 15ετία (το 2001 υπεγράφη πρωτόκολλο μεταξύ ΥΜΑΘ και ΟΡΘ που προέβλεπε και την σύνταξη σχετικής πρότασης).
Το 2006 το ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσίασε πλήρη πρόταση, μετά από συνεντεύξεις με κάθε ένα από τους εμπλεκόμενους φορείς, κοινές συναντήσεις και ενδελεχή μελέτη του θέματος από ειδικούς επιστήμονες.
Το αποτέλεσμα ήταν η ίδρυση Διεύθυνσης στο πλαίσιο του ΥΜΑΘ σε άρθρο του Ν. 3489/2006 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 205 Α/5.10.2006)
Είναι αδιαμφισβήτητο λοιπόν το ενδιαφέρον του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προφανής η πρόθεσή του να βοηθήσει με κάθε τρόπο το εγχείρημα της ίδρυσης ανεξάρτητου Φορέα, αλλά και δικαιολογημένος ο φόβος μήπως και πάλι δεν δικαιωθούν οι προσδοκίες.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να θέσει υπόψη σας τις παρακάτω προτάσεις και επισημάνσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του 2006:

  • Απεγκλωβισμός του Φορέα από την Κεντρική Εξουσία. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει να εποπτεύεται από το ΥΜΑΘ λόγω της τοπικής και εθνικής σημασίας του Φορέα και της ανάγκης της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. Σήμερα τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Πρόβλεψη Γενικού Διευθυντή ή Δ/ντα Συμβούλου, που θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., με 5ετή θητεία και μετά από δημόσια προκήρυξη.
  • Πρόβλεψη 11μελούς ΔΣ, λόγω της πληθώρας των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Εξουσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων, των φορέων που έχουν λόγο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, των εκπροσώπων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ΜΚΟ κλπ.
  • Η ΔΕ επικροτεί την δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ προέβλεπε Συμβουλευτική Επιτροπή Διακυβέρνησης, η οποία θα αποτελούσε τον κυρίως χώρο διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων και θα συγκαλούνταν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εν είδει γενικής συνέλευσης. Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας της είναι η μέγιστη συναίνεση που διασφαλίζει την υλοποίηση της διαχειριστικής πολιτικής του Φορέα.
  • Για την διαμόρφωση των διαχειριστικών πολιτικών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους, η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρούσε αναγκαία την ύπαρξη δύο θεσμοθετημένων συμβουλευτικών επιτροπών: Νομικής Επιτροπής και Επιστημονικής Επιτροπής.
  • Σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του Φορέα η πρόταση του Τμήματος μεταξύ των άλλων (που εν πολλοίς περιλαμβάνονται στο Σ/Ν) προέβλεπε την απόδοση στον φορέα των προστίμων που σχετίζονται με περιβαλλοντικές παραβάσεις εντός των ορίων του. Στην παρούσα φάση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Για την διαδικασία συγκρότησης η πρόταση του Τμήματος ανέφερε την ανάθεση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία θα προέβλεπε και «το πλαίσιο, ως υπάρχουσα κατάσταση, το δυνητικό πεδίο δράσης του, το σχήμα των αλληλεπιδράσεων καθώς και κριτήρια καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης και διακυβέρνησης», η οποία θα κατέληγε σε ΠΔ.

Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται στους φορείς της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας που καλούνται εκτάκτως σε σύσκεψη, με χρόνο διαβούλευσης 4 ημερών.
Επίσης, εάν θεωρείτε ότι τα παραπάνω δεν συμβαδίζουν με την πολιτική που σκοπεύει να εφαρμόσει το Υπουργείο για τις προστατευόμενες περιοχές, παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από την θεώρηση του 2006:
«Το πλαίσιο λειτουργίας με βάση το οποίο διαμορφώνεται ο τύπος του Φορέα Διαχείρισης, εξαρτάται από το φυσικό, βιολογικό και ανθρωπογενές σύστημα στο οποίο αναφέρεται, από τους κανόνες και τους νόμους που πρέπει να εφαρμόσει, έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του, από τη φύση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει και από τη στάση της τοπικής κοινωνίας …»

Δηλώνοντας και πάλι την ειλικρινή μας πρόθεση να υποστηρίξουμε μία αποτελεσματική δομή για την διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Με εκτίμηση

και συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας

Comments are closed