Voucher 110 εκ. ευρώ για «έξυπνα» κτίρια – Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες εργασίες

Δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στους όρους και ρυθμίσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια» (SMART READINESS).

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

Συγκεκριμένα, επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Smart Readiness» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τόσο την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα», όσο και τη διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Επιλέξιμα κτίρια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Smart Readiness» επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια και ειδικότερα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης που περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1000 μέτρα από τα ως άνω κτίρια
  • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

Επιλέξιμες εργασίες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο». Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.),
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου,
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα από το έργο με κωδικό 2022ΤΑ06300055 της συλλογικής απόφασης ΣΑΤΑ 063 με πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (110.419.856,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (όπου έχει εφαρμογή). Ποσό ύψους 100.000.000,00 € θα διατεθεί για την πληρωμή των επιταγών (vouchers), ενώ ποσό ύψους έως 10.419.856,00 € θα καλύψει υπηρεσίες για την υποστήριξη του Προγράμματος. Το ύψος των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Φορέας υλοποίησης είναι Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε

Δείτε αναλυτικά όσα ορίζονται στο ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed